ГоловнаДистанційна освітаПовернення⇒ Тест

Тест «ККХТП-3»

1. Барометри відносяться до приладів вимірювання

атмосферного тиску
надлишкового тиску
розрідження
температури
сили

2. Які системи управління не містять зворотного зв'язку

робасні
замкнуті
розімкнуті
комбіновані
беззворотні

3. Вакуумметри відносяться до приладів вимірювання

витрати
складу
температури
рівня
тиску

4. Прилад для вимірювання густини рідин, газів та твердих тіл

газомір
твердомір
рівнемір
густиномір
термометр

5. Що означає буква E, якщо вона використовується в якості додаткового літерного позначення, що відображає функціональні ознаки приладів?

дистанційна передача (проміжне перетворення)
чутливий елемент (первинне перетворення)
станція управління
електрична величина
перетворення, обчислювальні функції

6. Прилади для визначення кислотності розчину

газоаналізатор
хроматограф
рН-метр
рефрактометр
інше

7. Які вторинні прилади використовуються з термометрами опору

мілівольтметри
омметри
міліамперметри
потенціометри
мости

8. Через що радіоізотопні рівнеміри застосовують обмежено

через малу чутливість
через іонізуюче випромінювання
через малий діапазон вхідних величин
через складність налпштування
через низьку точність

9. Витратомір постійного перепаду тиску - це

ротаметр
труба Вентурі
пірометр
діафрагма
сопло

10. При вимірювання витрати речовини перепад тиску створюється за допомогою

запірного вентиля
засувки
мембрани
імпульсних трубок
звужуючого устрою