ЛогоУкраїнський державний хіміко-технологічний університет  

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА

Дисципліни другого курсу

 • Основи САПР
 • Дисципліни третього курсу

 • Електронні пристрої автоматики
 • Теорія автоматичного керування
 • Метрологія, технологічні вимірювання та прилади
 • Технічні засоби автоматизації
 • Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів
 • Мікропроцесорна техніка
 • Дисципліни четвертого курсу

 • Метрологія, технологічні вимірювання та прилади
 • Основи комп’ютерно-інтегрованного управління
 • Основи комп’ютерно-інтегрованного управління (технікум)
 • Автоматизація технологічних процесів
 • Основи проектування систем автоматизації
 • Автоматизовані системи керування технологічними процесами
 • Програмування засобів АСКТП
 • Системний аналіз складних систем управління
 • Технічні засоби автоматизації
 • Контроль та управління хіміко-технологічними процесами
 • Теорія інформації
 • Аналогові та цифрові вимірювальні пристрої
 • Підготовка кваліфікаційної роботи (дипломування)
 • Дисципліни магістратури

 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Математичні основи теорії систем
 • Сучасна теорія управління
 • Теорія адаптивних і оптимальних систем
 • Комп'ютерне моделювання
 • Сучасні проблеми автоматизованого управління
 • Математичні методи та програмне забезпечення теорії керування
 • * * *

 • Тестування