ГоловнаДистанційна освітаПовернення⇒ Тест

Тест «ККХТП-2»

1. Дифманометри відносяться до приладів вимірювання

Тиску
Температури
Рівня
Витрати
Концентрації

2. Потенціометри відрізняються від мілівольтметрів тим, що

в них використовується метод безпосередньої оцінки
в них є рухливі елементи
вони живляться від постійної напруги і вимірюють постійну напругу
в них використовується компенсаційний метод вимірювання
інше

3. Стандартним струмовим сигналом НЕ є сигнал з діапазоном

0 ... 5 мА
0 ... 20 мА
4 ... 20 мА
всі перераховані діапазони сигналів стандартні
всі перераховані діапазони сигналів не відповідають стандартам

4. Принцип дії поплавкового рівнеміра заснований на перетворенні вимірюваної величини в

електричну ємність
динамічний напір
різницю тисків
лінійне переміщення
електрорушійну силу

5. Кількість рідини на практиці вимірюється методами:

тільки об'ємним
тільки масовим
іншим методом
об'ємним або масовим
методом співпадіння поділок шкал

6. Термопари відносяться до приладів для вимірювання

тиску
витрати
температури
прозорості
рівня

7. Умова рівноваги електронного моста

падіння напруги на вимірювальній діагоналі дорівнює вимірюваній
падіння напруги на вимірювальній діагоналі однакова по модулю напрузі на живильній діагоналі
падіння напруги на вимірювальній діагоналі дорівнює нулю
рівність добутку опорів протилежачих плечей моста
інше

8. Класом точності приладу називається

максимально допустима зведена похибка
ціна поділки шкали приладу
точність відліку, яка характеризується ціною поділки шкали приладу
тип приладу
немає правильної відповіді

9. Підвішене тіло, яке плаває в рідині і позбавлене можливості вільно переміщатися разом з рівнем рідини, називається

буй
грузило
поплавець
вудка
інше

10. Час від моменту зміни значення вимірюваної величини на вході приладу до моменту початку зміни показань (значення вихідного сигналу), називається

час чистого запізнювання
час повного запізнювання
час запізнювання
час ізодрому
час перехідного процесу