ГоловнаДистанційна освітаПовернення⇒ Тест

Тест «ККХТП-5»

1. Фізична величина, що характеризує середню кінетичну енергію руху елементарних частинок (атомів або молекул) тіла, називається

температура
тиск
термопара
швидкість
сила

2. Прилад для вимірювання надлишкового тиску

потенціометр
амперметр
вольтметр
манометр
пірометр

3. Похибка вимірювання це

сумарне значення зведеної похибки
різниця показань приладу в одиницю часу
результат вимірювання
різниця двох показів
відхилення результату від істинного значення вимірюваної величини

4. Тиск, який здійснюється атмосферою на всі предмети, що знаходяться в ній, називається

силою
абсолютним
надлишковим
барометричним
розрідженням

5. Точність зразкових приладів повинна бути вище точності приладів, що повіряються (в рази)

2
3
4
5
10

6. Метрологія вивчає

фізичні властивості тіла
кількість вимірів
стан тіла речовин
методи та засоби забезпечення єдності вимірювань
якість вимірювань

7. Підвішене тіло, яке плаває в рідині і має постійну осадку, називається

буй
грузило
поплавок
вудка
інше

8. Витратоміри змінного перепаду тиску відносяться до типу

об'ємних
швидкісних
електричних
напірних
інших

9. Кількість газу на практиці вимірюється методами:

тільки об'ємним
тільки масовим
об'ємним або масовим
іншим методом
методом спів падання поділок шкал

10. Відмінною рисою чашкових манометрів є

нахилена під кутом одна з трубок
великий діаметр однієї з трубок
однаковий діаметр обох трубок
наявність трубки, що деформується
наявність резервуара з отвором на нижній стороні, до якого приєднана відкрита трубка