4 Синтез систем управління

4.1 Постановка завдання синтезу
4.2 Методи синтезу САУ
4.3 Метод бажаних частотних характеристик
4.4 Метод модального управління
4.5 Розрахунок параметрів модального регулятора
4.6 Керованість систем управління
4.7 Синтез систем зі спостерігачем
4.7.1 Спостерігачі стану
4.7.2 Спостерігач Калмана
4.7.3 Спостерігач Люенбергера

Наступний розділ ⇒

 
Copyright © 2020 http://www.citm.ho.ua - All rights reserved. Site designed by: G.Manko