ЛогоУкраїнський державний хіміко-технологічний університет  

Спеціальність 151 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології"

ДИСЦИПЛІНИ БАЗОВОЇ
ПІДГОТОВКИ
 • Вища математика
 • Фізика
 • Хімія
 • Алгоритмізація і програмування
 • Чисельні методи і моделювання на ЕОМ
 • Комп'ютерна техніка і організація обчислювальних робіт
 • Інженерна графіка
 • Фізична хімія
 • Органічна хімія
 • Гідрогазодинаміка
 • Термодинаміка і теплотехніка
 • Загальна хімічна технологія
 • Теоретична механіка
 • Матеріалознавство і обробка матеріалів
 • Економіка і організація хімічних виробництв
 • Менеджмент у виробництві
 • Охорона праці
 • Іноземні мови
 • ДИСЦИПЛІНИ
  СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
 • Спецрозділи вищої математики
 • Електротехніка і електромеханіка
 • Електроніка і мікросхемотехніка
 • Мікропроцесорна техніка
 • Виробничі процеси і устаткування об'єктів автоматизації
 • Електричні виміри
 • Метрологія, технологічні виміри і прилади
 • Теорія автоматичного управління
 • Технічні засоби автоматизації
 • Мікропроцесорні і програмні засоби автоматизації
 • Автоматизація технологічних процесів
 • Автоматизовані системи управління технологічними процесами
 • Автоматизація процесів бізнесу
 • Основи комп'ютерно-інтегрованого управління
 • Автоматизація технологічних процесів галузі
 • Основи метрологічного забезпечення
 • Програмування засобів АСУ ТП
 • Ідентифікація і моделювання технологічних объектоів
 • Системний аналіз складних систем управління
 • Основи проектування систем автоматизації
 • Основи систем автоматизованого проектування
 • Надійність і діагностування
 • Проектування, монтаж і експлуатація систем автоматизації
 • Теорія адаптивних і оптимальних систем
 • Математичні основи теорії систем
 • Сучасна теорія управління
 • Інтелектуальна власність
 • Методологія наукових досліджень
 • Психологія та методика викладання
 • Комп'ютерне моделювання
 • Сучасні проблеми автоматизованого управління
 • ВИДИ ПРОФЕСІЙНОЇ
  ДІЯЛЬНОСТІ
  1. Конструкторська діяльність
   • Розробка автоматичних систем регулювання (АСР)
   • Розробка автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСК ТП)
   • Розробка систем оптимального управління технологічними процесами
   • Розробка схем сигналізації, централізації управління і блокувань (СЦБ)
   • Розробка мікропроцесорних систем
  2. Проектна діяльність
   • Передпроектне опрацювання АСУ
   • Проектування програмно-технічного і інформаційного забезпечення АСУ
   • Проектування технічного забезпечення АСУ
   • Проектування організаційного забезпечення АСУ
   • Створення систем автоматизованого проектування (САПР) АСУ
   • Проектування інтегрованих АСУ
  3. Технологічна діяльність
   • Монтаж систем автоматизації
   • Наладка АСР и АСУ
   • Наладка СЦБ
   • Відладка програмного забезпечення АСУ
  4. Експлуатаційна діяльність
   • Відладка і супровід АСУ
  5. Організаційна діяльність
   • Експлуатація систем автоматизації
  РОБОТА ПІСЛЯ
  ЗАКІНЧЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

  Випускник університету може обіймати наступні посади.

  Бакалавр:

 • інженер з автоматизованих систем управління виробництвом I і ІІ категорії і б/к.
 • технік з конфігурації комп'ютерних систем;
 • технік структурованих кабельних систем;
 • диспетчер;
 • електрик-випробувач бортовий;
 • фахівець з корпоративного управління;

  Магістр:

 • асистент вищого учбового закладу;
 • інженер-дослідник вищого учбового закладу;
 • молодший науковий співробітник;
 • інженер з автоматизованих систем управління виробництвом;
 • інженер з комп'ютерних систем;
 • інженер з програмного забезпечення комп'ютерів;
 • інженер-програміст;
 • інженер по наладці і випробуванням систем;
 • інженер відділу механізації і автоматизації підприємства.
 • ОБ'ЄКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ
  ДІЯЛЬНОСТІ
  Об'єктами професійної діяльності є комп'ютерно-інтегровані системи автоматизованого управління, їх математичне, інформаційне, технічне, програмне і організаційне забезпечення, способи і методи їх проектування, налагодження і експлуатації, а також технічне діагностування, наукові дослідження і виробничі випробування таких систем.
  МІСЦЯ РОБОТИ
  ВИПУСКНИКІВ
 • ДП “УКРДІПРОМЕЗ”
 • ОАО "Проектний і проектно-конструкторський інститут Металургавтоматика"
 • НДПІ САУ
 • ВАТ «Дніпрошина»
 • Білоцерківський завод гумових технічних виробів ТОВ "Інтер-РТВ"
 • ЗАТ "РОСАВА"
 • ВАТ "ВАЛСА" Білоцерковський шинний завод №2
 • Лисичанський НПЗ
 • ООО `Нафтопереробний комплекс "Галичина"
 • Кременчуцький НПЗ
 • ОАО "Нижньодніпровський трубопрокатний завод"
 • ВАТ "ДніпроАзот"
 • ВАТ «Об'єднання Склопластик»
 • ЗАТ «Северодонецьке об'єднання Азот»

 • WHO IS WHO
  (випускники кафедри)
 • Барсуков В'ячеслава Зинов’євич, д.х.н., проф. КНУ технології і дизайну
 • Блюсс Борис Олександрович, д.т.н., зав.відділом ІГТМ НАН України
 • Василенко Сергій Ілліч, комерційний директор ВАТ ДЛФЗ
 • Гаманухо Валерій Ігоревич, к.т.н., генеральний директор ЗАТ "ДВІРЕА"
 • Гриценко Володимир Ілліч, к.т.н., проф., директор Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України
 • Кравец Борис Кирилович, д.т.н., директор науково-виробничого підприємства "Тренд"
 • Левчук Ігор Леонідович, к.т.н., доцент, декан факультету КНтаІ УДХТУ
 • Лобода Григорій Григорович, радник Президента України, заст. начальника управління міжнародної співпраці, міждержавних відносин і зовнішньоекономічної політики КМУ
 • Лисогор Вавилий Микитович, д.т.н., проф. Вінницького державного аграрного університету
 • Міроненко Наталія Сергіївна, заступник генерального директора ДП "Дніпростандартметрологія"
 • Нестеров Микола Григорович, ген. директор Північнодонецького ВО "Склопластик"
 • Самойленко Юрій Павлович, нач. УСБУ в Донецькій і Дніпропетровській обл., нар. деп. України 5-7 скликань
 • Сорока Петро Гнатович, д.т.н., проф. кафедри процесів і апаратів хімічної технології УДХТУ
 • Сухий Михайло Порфирьевич, проф., зав. каф. енергетики УДХТУ
 • Тараненко Юрій Карлович, д.т.н., проф., зав. каф. комп'ютерно-інтегрованих технологій та метрології УДХТУ (2016-2018)
 • Тришкин Владислав Якович, к.т.н., проф., 19 років завідував кафедрою АВП УДХТУ
 • Шаповалов Валерій Олександрович, нач. цеху Білоцерківського заводу РТВ